Theo các nhà chuyên môn, lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào cách thức...
Phần lớn thí sinh khi biết thi rớt đại học đều rơi vào tâm lý đau khổ, chán nản. Một trong...
 
Khoa Cơ Điện lạnh hình thành từ năm 1983, Khoa Điện lạnh trực thuộc trường Trung ...[xem tiếp]
Hiện nay, Khoa Công nghệ Thông tin đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có ...[xem tiếp]
Ngành Điện công nghiệp giữ vai trong quan trọng trong sự phát triển của công ...[xem tiếp]
May - Thiết kế thời trang ...[xem tiếp]
Điện tử Công Nghiệp - là ngành được xã hội hiện nay rất cần để đẩy mạnh công ...[xem tiếp]
Đào tạo thường xuyên các khóa ngắn hạn. ...[xem tiếp]
Quản trị tài chánh kế toán ...[xem tiếp]
Elearning là một dạng đào tạo của trường do khoa CNTT phụ trách về kỹ thuật, ...[xem tiếp]
Bộ Môn Lái Xe 2 Bánh ...[xem tiếp]
Bộ môn Cơ Khí đã và đang phát triển để đáp ứng nhu cầu của xã hội đảm bảo tay ...[xem tiếp]
Thời khóa biểu
Xem thời khóa biểu
 
Góc học tập
Xem điểm
 
giới thiệu đơn vị