Không cần học đại học, chỉ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn một cách nghiêm túc, sau khi thành...
Thực hiện theo quyết định số 65/QĐ-NĐ ngày 25/4/2014, thông báo số 61/TB-NĐ ngày 28/6/2014...
 
Khoa Cơ Điện lạnh hình thành từ năm 1983, Khoa Điện lạnh trực thuộc trường Trung ...[xem tiếp]
Hiện nay, Khoa Công nghệ Thông tin đã và đang phát triển theo hướng Đào tạo có ...[xem tiếp]
Ngành Điện công nghiệp giữ vai trong quan trọng trong sự phát triển của công ...[xem tiếp]
May - Thiết kế thời trang ...[xem tiếp]
Điện tử Công Nghiệp - là ngành được xã hội hiện nay rất cần để đẩy mạnh công ...[xem tiếp]
Đào tạo thường xuyên các khóa ngắn hạn. ...[xem tiếp]
Quản trị tài chánh kế toán ...[xem tiếp]
Elearning là một dạng đào tạo của trường do khoa CNTT phụ trách về kỹ thuật, ...[xem tiếp]
Bộ Môn Lái Xe 2 Bánh ...[xem tiếp]
Bộ môn Cơ Khí đã và đang phát triển để đáp ứng nhu cầu của xã hội đảm bảo tay ...[xem tiếp]
Thời khóa biểu
Xem thời khóa biểu
 
Góc học tập
Xem điểm
 
giới thiệu đơn vị